Skolebestyrelsen Høsterkøb Skole

Høsterkøb Skoles bestyrelse arbejder positivt og engageret med at udvikle skolen i tæt samarbejde med skolens medarbejdere, skoleledelsen og forældrene.

Bestyrelsen vælges for en periode af 4 år, med mulighed for suppleringsvalg efter to år.

Skolens forældre og andre interesserede er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Velkommen

Høsterkøb Skole er kendetegnet ved høj faglighed kombineret med god trivsel i et velfungerende fællesskab.

Skolen løfter eleverne fagligt, personligt, socialt og undersøttter elevernes trivsel, så alle har en positiv skolegang med gode relationer og gode faglige resultater.

Mål

Gennem de sidste år har Høsterkøb Skole arbejdet med indsatsområderne:       Synlig læring, inklusion, IT, udeskole, klima & miljø samt medborgerskab.