Sådan arbejder Høsterkøb Skole

"Sådan arbejder vi med" er en række artikler der i en mere konkret form viser, hvordan vi arbejder på Høsterkøb Skole.
Formålet med serien er, at give et indblik i skolens hverdag og give et indtryk af de forskellige områder vi arbejder med. Der kommer løbende nye artikler til.

Vi tager Et fælles ansvar for at give børnene den bedst mulige skolegang. En forudsætning, for at dette kan lykkes, er et godt samarbejde mellem skole og hjem. Samarbejdet bygger på gensidig respekt og konstruktiv dialog.

God trivsel er vigtig så Høsterkøb skole laver hvert år en trivselsundersøgelse blandt skolens elever. I forbindelse med undersøgelsen laver vi en handleplan.

Hvad er kultur? Kulturministeriet har spurgt børn på Høsterkøb Skole

Velkommen

Høsterkøb Skole er kendetegnet ved høj faglighed kombineret med god trivsel i et velfungerende fællesskab.

Skolen løfter eleverne fagligt, personligt, socialt og undersøttter elevernes trivsel, så alle har en positiv skolegang med gode relationer og gode faglige resultater.

.

Mål

Gennem de sidste år har Høsterkøb Skole arbejdet med indsatsområderne:       Synlig læring, inklusion, IT, udeskole, klima & miljø samt medborgerskab.