Høsterkøb Skole Elevråd

"Demokrati i børnehøjde" er Høsterkøb skoles overskrift for elevrådsarbejdet.

Vi har et meget velfungerende elevråd, som består af elever fra 3 kl, 4 kl. og 5 kl. De mødes én gang hver måned med deres kontaktlærer og planlægger stormøder, kampagner og indsamlinger.

Elevrådet har stort  fokus på Grøn Fag  og "Pas på skolen"  De står for flere årlige indsamlinger blandt andet til Mødrehjælpen, Projekt Hjemløse og Børnehjælpens Drømmebank.

Hver måned holder elevrådet stormøde for alle skolens elever, hvor der tales om, hvordan vi passer på skolen, hjælper hinanden, legeregler m.m. 

Velkommen

Høsterkøb Skole er kendetegnet ved høj faglighed kombineret med god trivsel i et velfungerende fællesskab.

Skolen løfter eleverne fagligt, personligt, socialt og undersøttter elevernes trivsel, så alle har en positiv skolegang med gode relationer og gode faglige resultater.

Mål

Gennem de sidste år har Høsterkøb Skole arbejdet med indsatsområderne:       Synlig læring, inklusion, IT, udeskole, klima & miljø samt medborgerskab.