Læring, Trivsel og Fællesskab

Høsterkøb Skole er en folkeskole Rudersdal Kommune. Skolen har omkring 240 elever og går til og med 5 klasse. den er beliggende i et smukt landsbymiljø, tæt på skoven og med dejlige ude arealer.

Skolens medarbejdere er veluddannede og  har en stort fagligt og pædagogisk indsigt og viden. Vi arbejder bla. med målstyret undervsning, cooperativ learning, videovejledning af medarbejdere (ICDP), LUS (læseudviklingsprogram), reading recovery, TIM (tidlig indsats i matematik), klasserumsledelse og selvevaluering.

Velkommen

Høsterkøb Skole er kendetegnet ved høj faglighed kombineret med god trivsel i et velfungerende fællesskab.

Skolen løfter eleverne fagligt, personligt, socialt og undersøttter elevernes trivsel, så alle har en positiv skolegang med gode relationer og gode faglige resultater.

Mål

Gennem de sidste år har Høsterkøb Skole arbejdet med indsatsområderne:       Synlig læring, inklusion, IT, udeskole, klima & miljø samt medborgerskab.

Skolebus

Skolen har skolebus, som kører Ravnsnæs, Isterød, Ubberød, Brådebæk og Sandbjerg .:https://www.rudersdal.dk/skolebus