Læring, Trivsel og Fællesskab

Høsterkøb Skoles kendetegn er høj faglighed kombineret med god trivsel i et velfungerende fællesskab

•at løfte alle elever fagligt, personligt og socialt - så alle skal blive så dygtige som de kan og udfordres på deres niveau

•at understøtte elevernes trivsel – så alle har en positiv skolegang med gode relationer

•at understøtte elevernes engagement - træne eleverne i at blive bevidste om og få strategier for hvordan de lærer bedst muligt

•at understøtte elevernes mulighed for at følge deres interesser i deres læring og  lærer at investere følelser og engagement i undervisningen

Elev om Synlig læring

Velkommen

Høsterkøb Skole er kendetegnet ved høj faglighed kombineret med god trivsel i et velfungerende fællesskab.

Skolen løfter eleverne fagligt, personligt, socialt og undersøttter elevernes trivsel, så alle har en positiv skolegang med gode relationer og gode faglige resultater.

Mål

Gennem de sidste år har Høsterkøb Skole arbejdet med indsatsområderne:       Synlig læring, Inklusion, IT, Udeskole, klima & miljø samt Medborgerskab. Rudersdal Kommune samarbejder med 3 andre kommuneri et projekt: Synlig læring